Verslag Verenigde Naties Kindertop 2002

by Administrator on February 26, 2013

Adobe-PDF-Document-icon

Klik pa download e documento aki

Snippet:

Inleiding

De Wereldkindertop 2002 is de tweede topontmoeting die plaatsvindt nadat in 1989 het Verdrag inzake de Rechten van het Kind door de VN is aanvaard. De eerste Kindertop in 1990 resulteerde in het document “First Call for Children” bestaande uit een Verklaring en een Actieplan met concrete doelstellingen en afspraken voor het verbeteren van de situatie van kinderen op een groot aantal terreinen. De Verklaring en het Actieplan zijn door 181 landen bekrachtigd. Samen beloofden de regeringsleiders onder meer dat in 2000 ieder kind toegang zou hebben tot basisonderwijs en schoon drinkwater, de kindersterfte met een derde verminderd zou zijn en ondervoeding van kinderen met de helft zou zijn teruggebracht. Ter implementatie van het Wereldactieplan hebben 151 landen een nationaal actieplan opgesteld.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: