Attachment VN Kindertop 2002

by Administrator on February 26, 2013

Adobe-PDF-Document-icon

Klik pa download e documento aki

Snippet:

United Nations Special Session on Children

Inleiding
Gelijktijdig aan het officiële programma van de Kindertop vonden er een groot aantal ondersteunende activiteiten als panels, fora en overlegbijeenkomsten plaats. Deze hadden betrekking op de verschillende thema’s die actueel waren op de Kindertop.
Het is voor eerst dat Aruba heeft deelgenomen aan een VN topontmoeting over kinderen, waar een groot aantal regeringsdelegaties, internationale organisaties, coalities, netwerken en VN-organen het woord hebben gevoerd en kennis en ervaringen hebben uitgewisseld. De overvloed aan informatie was overweldigend. Door de geringe bekendheid met het VN-jargon en de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden was de informatie ook niet altijd goed te plaatsen.
De delegatie heeft voornamelijk aan de voor Aruba relevante activiteiten deelgenomen. In deze bijlage geeft het lid die de activiteit heeft bezocht de verkregen informatie en de indrukken die hij of zij heeft opgedaan weer.
Waar meerdere leden bij een activiteit aanwezig waren is de informatie waar nodig aangevuld. Gezien de hoeveelheid informatie is ook getracht de stukken kort te houden en alleen de meest belangrijkste punten op te nemen. Het is dus niet uitgesloten dat de weergegeven informatie op bepaalde punten onduidelijk of onvolledig is.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: