Jeugd Monitor

slide_1

DEMOGRAFIE  |  JEUGD EN GEZIN  |  GEZONDHEID EN WELZIJN  |  ONDERWIJS  |  LEEFSTIJL  |  ARBEIDSMARKT  |  VEILIGHEID EN JUSTITIE

Demografie 2007 2008 2009 2010 2011
Bevolking Totaal
16 t/m 20 jaar
Percentage man
Percentage vrouw
Nederlander
Niet-Nederlander
Bevolking jeugd:
0 t/m 5 jaar
6 t/m 10 jaar
11 t/m 15 jaarJeugd en Gezin 2007 2008 2009 2010 2011
Twee-ouder gezinnen
2 kinderen
3 of meer kinderen
Huwelijken
Echtscheidingen
Kinderen onder toezicht van voogdijraad:
bij Fundacion Guia Mi geplaatst
bij derden geplaatst
Pleeggezinnen:
onder toezicht van voogdijraad
onder toezicht van Sociale Zaken
Een-ouder gezinnen
Aantal geborenen welke erkende kinderen betreffen
Aantal geborenen welke niet erkende kinderen betreffen
Ongewenste geboortes
Bijstandsgezinnen
Gezinssamenstelling bijstandsgezinnen:
Geen kinderen
1 kindGezondheid & Welzijn 2007 2008 2009 2010 2011
Geboortes
Kinderen met obesitas 5de klas lagere school
Kinderen gevaccineerd
Kinderen insuline gebruikend (diabetis):
5 t/m 10 jaar
11 t/m 15 jaar
16 t/m 20 jaar
Kinderen met chronische ziekte
Kinderen met geestelijke handicap
Kinderen met fysieke handicap
Kinderen met gedragsproblemen (t/m 4 jaar)
Vrouw
Meldingen bij Telefon pa Hubentud nvt nvt 1640 1880 2368
jongens nvt nvt 559 525 782
meisjes nvt nvt 588 636 799
volwassenen / groepen / onbekend nvt nvt 493 719 787
Meldingen Bureau Sostenemi
Registraties Abuso di Mucha
Kinderen in Imeldahof
Kinderen in Casa Cuna nvt nvt 26 21 24
Kinderen in Orthopedisch Centrum
Man
Nederlander
Niet-Nederlander
Jeugdsterfte tussen 0 t/m 20 jaar
Afwijkingen bij geboorte
Premature geboortes
Kinderen met obesitas (5 jaar)Onderwijs 2007 2008 2009 2010 2011
Schoolgaand – kleuter
Lagere school of minder
Voortgezet onderwijs
Vorm van bijscholing
Percentage vroegtijdige schoolverlaters per opleiding
MAVO
HAVO
VWO
EPB
EPI
Kinderen in creche opvang
Schoolgaand – lagere school
Schoolgaand – middelbare school
Slagingspercentage – MAVO
Slagingspercentage – HAVO
Slagingspercentage – VWO
Slagingspercentage – EPB
Slagingspercentage – EPI
Opleidingsniveau 15 – 24 jarigen:Leefstijl 2007 2008 2009 2010 2011
Jeugd lid van sportvereniging 0 t/m 20 jaar
Jeugd lid van padvinderij
Jeugd lid van culturele organisatie
Jeugd lid van geloofsgemeenschapArbeidsmarkt 2007 2008 2009 2010 2011
Percentage jeugd in arbeidsmarkt (leeftijdsgroep nader te bepalen)
jongens
meisjes
Percentage werkzoekenden tussen 15 en 20 jaar
jongens
meisjesVeiligheid en Justitie 2007 2008 2009 2010 2011
Meldingen bij jeugdreclassering
Jeugdigen in aanraking met politie geweest
Afdoeningen door OM 13 t/m 17 jaar 161 305 329 216 218
Afdoeningen door Rechter 13 t/m 17 jaar
Verkeersongelukken veroorzaakt door jeugd
Meldingen bij Jeugd en Zedenpolitie
Meldingen misbruik kinderen
Onderverdeeld: first offenders
recidivisten
jongens
meisjes
leeftijd tussen 12 en 14 jaar
leeftijd tussen 15 en 17 jaar
geboren op Aruba
Peer pressure als criminogene factor


DEMOGRAFIE  |  JEUGD EN GEZIN  |  GEZONDHEID EN WELZIJN  |  ONDERWIJS  |  LEEFSTIJL  |  ARBEIDSMARKT  |  VEILIGHEID EN JUSTITIE

Comments on this entry are closed.