Investigacionnan

Estudio “Tienermoeders & hun schoolcarrière” 2002

Posted on Feb 25th, 2013 - By Administrator - 0 Comments

Kla pa Kuminsa! Een onderzoek naar de voorwaarden voor tienermoeders op Aruba om hun schoolcarrière te kunnen…

Continue Reading

Estudio “Tienermoeders” 2002

Posted on Feb 25th, 2013 - By Administrator - 0 Comments

Snippet: In dit rapport wordt een antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvraag: “Hoe kunnen hulpverlenende instanties op Aruba effectievere…

Continue Reading

Comments on this entry are closed.